Jeg trenger barnevakt

Våre kvalifiserte barnevakter kan komme hjem til deg, på hotell, bryllup, reiser, på aktiviteter og arrangementer for private og bedrifter. Vi har garanti på barnevakt i Oslo.

Hva er en barnevakt?

En barnevakt er en person som har ansvar for barn noen timer mens barnets/barnas daglige omsorgspersoner ikke er tilstede. Det kan være sporadisk eller noen faste dager pr uke eller måned. Vanligvis foregår barnepasset hjemme hos barnet på ettermiddag, kveld eller natt, men barnevakten kan også følge barnet til aktiviteter, være med på reiser, etc. Vi kan hjelpe deg med: Barnevakt i Oslo - Barnevakt utenfor Oslo - Barnevakt til bryllup, reiser, etc - Barnevakt til hotell

Hvordan finner jeg en god barnevakt?

Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er personlig kontrollert eller kvalitetssikret på noen som helst måte. Hos oss får du derimot kvalitetssikret barnepass og personlig oppfølging. Her blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. 

Stol på at vi velger den beste løsningen for deg og dine barn.

Andre typer barnepass

Dagmamma og nanny
En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, ofte flere barn, hjemme hos et av barna eller hos seg selv. En dagmamma skal godkjennes av kommunen dersom visse vilkår er oppfyllt. I andre land brukes også betegnelsen nanny flittig. 

Barnehage og familiebarnehage
Barnehage er en institusjonalisert pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Den kan være kommunal eller privat. Familiebarnehage er en godkjent barnehage i privat hjem som oppfyller en del pedagogiske krav og får offentlig støtte. Den kan være kommunal eller privateid. Kommunen skal godkjenne, gi støtte og føre tilsyn med alle barnehager.

Au pair og praktikant
En au pair er en person som kommer til landet for å lære en annen kultur og språk, bor og arbeider hos en vertsfamilie, gjør som regel barnepass og enkelt husarbeid mot at de får kost, losji og lommepenger av vertsfamilien. Familier som skal ha au pair må gjennomføre et obligatorisk kurs hos UDI. Ofte er det ett år hos samme familie. En praktikant, har samme oppgaver som en au pair men kommer ikke fra et annet land for å lære om kultur og språk. Au pair og praktikant kommer altså ikke inn under samme regelverk. Les om au pair her

Barnepark og barneparkering
Barnepark er et utendørs daglig deltidstilbud. Barneparkering forbindes ofte med korttids barnepass på sentre og arrangementer. Barnepark og barneparkering omfattes ikke av barnehageloven