Vi synes ikke hvem som helst skal passe dine barn

Hvordan finner jeg en god barnevakt?

Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er personlig kontrollert eller kvalitetssikret på noen som helst måte. Hos oss får du derimot kvalitetssikret barnepass og personlig oppfølging. Her blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. 

Stol på at vi velger den beste løsningen for deg og dine barn.

Foreldrekompetanse gir våre barnevakter kurs i førstehjelp på barn.