Hvordan finner jeg en god barnevakt?

Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er personlig kontrollert eller kvalitetssikret på noen som helst måte. Hos oss får du derimot kvalitetssikret barnepass og personlig oppfølging. Her blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. Stol på at vi velger den beste løsningen for deg og dine barn.
 

Vi synes ikke hvem som helst skal passe dine barn

Går lærerstudiet ved OsloMet. Jobbet mye som privat barnepasser hos mange familier. Har vært drillinstruktør for barn i alderen 8-14 år. Er glad i å gå tur, male, danse, lage mat og bake.

Barnevakt

Har heltidsjobb- Jobbet som barnevakt – Jobbet som dagmamma – Jobbet i barnehage – Jobbet som avlaster - Liker praktisk arbeid – Reise – Liker å lese bøker – Glad i å gå turer i by og mark

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet med privat barnepass - Glad i formingsaktiviteter – Liker å trene – Glad i å være sosial sammen med venner

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet mye som privat barnevakt - Er interessert i trening og sunn livsstil – Glad i å reise – Liker å være sosial

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnevakt hos flere familier - God i å tegne – Flink i data og 3 D grafikk – Liker å lese – Glad i dyr

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet en del som privat barnepasser - Liker å spille tennis – Liker å danse – Spiller litt gitar – Glad i språk – Opptatt av kunst og kultur

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet mye som barnevakt privat regelmessig over flere år - Glad i hunder – Liker å  gå tur i skog og mark – Glad i å reise til andre land

Studerer grunnskolelærer 1-7. Har vært mye barnevakt, jobbet i barnehage og i avlastningstjenesten for barn og unge. Er glad i å trene, være ute, gå fjellturer og være med venner.

Jobber fulltid i barnehage og har gjort det i flere år. Tatt barne og ungdomsarbeider utdannelse. Spilt håndball i flere år og liker å tegne/male, reise og gå turer.

Studerer sosialantropologi. Har vært barnehagevikar, vært privat barnevakt og har vært svømmeinstruktør for barn 2-6 år. Liker å male, sy, strikke, lage mat, være i naturen og engasjerer seg i frivillig arbeid.

Studerer sosiologi og har vekterjobb. Har vært frivillig på barnehjem i Argentina, og har vært barnevakt for familier. Liker å tegne, prate og er teater/kultur interessert. Kan gjøre seg forstått på spansk. Aktiv som kursleder i human-etisk forbund.

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt – Har drevet med frivillig arbeid med barn - Kan spille gitar – Aktiv i Røde Kors- Er kulturinteressert – Liker å lese bøker – Glad i matlaging og baking

Student. Har jobbet i barnehage og i skole. Har vært privat barnevakt i mange år. Har gått på bibelskole i utlandet og reist mye. Liker å synge, tegne, male, lage mat og elsker sport

Jobber i Aktivitetskole(AKS). Hun har jobbet i barnehage og har tatt barne og ungdomsarbeiderfag. Liker å gå på ski i fjellet, håndarbeid, gjøre kreative aktiviteter og være sammen med venner

Barnevakt

Jobbet som dagmamma i mange år – Jobbet som barnevakt privat hos mange familier – Vært tilsynsfører - Lager keramikk – Liker å male – Glad i fisketurer – Liker sosiale aktiviteter

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som au-pair – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i hunder – Liker å trene på treningssenter og jogge litt – Glad i å være ute – Liker å reise

Barnevakt

Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Trener på treningssenter – Har turnet og spilt fotball i flere år og er generelt veldig interessert i sport - God i engelsk – Glad i å reise

Barnevakt

Student - Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Liker å være ute i naturen - Glad i å lage mat -  Liker å bake – Kan flere språk

Foreldrekompetanse gir våre barnevakter kurs i førstehjelp på barn.