På grunn av korona situasjonen vil det i en periode ikke være mulig å bestille nye barnevakter gjennom oss.

Alle eksisterende medlemmer har fått sitt barnevaktabonnement pauset fra mandag 16 mars og abonnementet vil bli aktivt igjen når de offentlige anbefalinger tilsier det. Alle abonnementsperioder vil bli forlenget tilsvarende antall dager som abonnementet er inaktivt.

Hvordan finner jeg en god barnevakt?

Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er personlig kontrollert eller kvalitetssikret på noen som helst måte. Hos oss får du derimot kvalitetssikret barnepass og personlig oppfølging. Her blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. 
 

Vi synes ikke hvem som helst skal passe dine barn

Går lærerstudiet ved OsloMet. Jobbet mye som privat barnepasser hos mange familier. Har vært drillinstruktør for barn i alderen 8-14 år. Er glad i å gå tur, male, danse, lage mat og bake.

Studerer ved Norges Idrettshøyskole. Arbeidet i SFO i flere år, vært avlaster for et barn og vært privat barnepasser. Liker alle slags idrettslige aktiviteter og friluftsliv. Glad i å strikke, hekle og formingsaktiviteter

Student. Har vært privat barnepasser for flere barn. Er kreativ og opptatt av billedkunst, er glad i koreansk musikk, serier og har studert japansk språk

Sykepleierstudent. Hun vært barnepike fast hos flere familier i mange år. Er opptatt av menighetsarbeid og har tatt årsstudium i kristent ungdomsarbeid. Har jobbet som miljøarbeider. Kan gjøre seg forstått på spansk og er glad i musikk, i å tegne/lage kort samt spille fotball. Er også glad i å gå på tur og å strikke

Studerer sosialt arbeid/sosionom. Har passet barn på gatesenter i Madagaskar, vært trampett instruktør og søndagsskolelærer. Har også vært barnevakt for flere familier. Glad i matlaging, friluftsliv, gå turer og strikke samt male

Jobber i AKS og på skole. Har vært mye barnevakt. God i engelsk, tysk og noe fransk, Liker å lage mat, bake, danse, lese og gå turer. Glad i å være aktiv både sommer og vinter

Barnevakt

Har heltidsjobb- Jobbet som barnevakt – Jobbet som dagmamma – Jobbet i barnehage – Jobbet som avlaster - Liker praktisk arbeid – Reise – Liker å lese bøker – Glad i å gå turer i by og mark

Barnevakt

Studerer for å bli barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser - Liker dyr – Glad i uteaktiviteter – Høre på musikk – Være sosial

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet med privat barnepass - Glad i formingsaktiviteter – Liker å trene – Glad i å være sosial sammen med venner

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet mye som privat barnevakt - Er interessert i trening og sunn livsstil – Glad i å reise – Liker å være sosial

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnevakt hos flere familier - God i å tegne – Flink i data og 3 D grafikk – Liker å lese – Glad i dyr

Studerer grunnskolelærer. Har vært barnevakt privat for flere familier, jobbet i søndagsskole og i barnehage og skole. Har spilt mye fotball og liker de fleste idretter. Er glad i lese, gå tur, spille spill og være sosial.

Studerer grunnskolelærer 1-7. Har vært mye barnevakt, jobbet i barnehage og i avlastningstjenesten for barn og unge. Er glad i å trene, være ute, gå fjellturer og være med venner.

Jobber fulltid i barnehage og har gjort det i flere år. Tatt barne og ungdomsarbeider utdannelse. Spilt håndball i flere år og liker å tegne/male, reise og gå turer.

Studerer sosialantropologi. Har vært barnehagevikar, vært privat barnevakt og har vært svømmeinstruktør for barn 2-6 år. Liker å male, sy, strikke, lage mat, være i naturen og engasjerer seg i frivillig arbeid.

Studerer sosiologi og har vekterjobb. Har vært frivillig på barnehjem i Argentina, og har vært barnevakt for familier. Liker å tegne, prate og er teater/kultur interessert. Kan gjøre seg forstått på spansk. Aktiv som kursleder i human-etisk forbund.

Studerer for å bli barnehagelærer. Utdannet barne - og ungdomsarbeider. Har jobbet i barnehage, skole og vært privat barnevakt. Liker å male, lage mat, synge, gå tur og scrapping.

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt – Har drevet med frivillig arbeid med barn - Kan spille gitar – Aktiv i Røde Kors- Er kulturinteressert – Liker å lese bøker – Glad i matlaging og baking

Barnevakt

Student - Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Liker å være ute i naturen - Glad i å lage mat -  Liker å bake – Kan flere språk

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet som privat barnevakt - Elsker sang og musikk - Er i et sangkor- Liker kortlaging og scrapping

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet en del som privat barnepasser - Liker å spille tennis – Liker å danse – Spiller litt gitar – Glad i språk – Opptatt av kunst og kultur

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet mye som barnevakt privat regelmessig over flere år - Glad i hunder – Liker å  gå tur i skog og mark – Glad i å reise til andre land

Student. Har jobbet i barnehage og i skole. Har vært privat barnevakt i mange år. Har gått på bibelskole i utlandet og reist mye. Liker å synge, tegne, male, lage mat og elsker sport

Jobber i Aktivitetskole(AKS). Hun har jobbet i barnehage og har tatt barne og ungdomsarbeiderfag. Liker å gå på ski i fjellet, håndarbeid, gjøre kreative aktiviteter og være sammen med venner

Studerer psykologi. Har passet barn som privat barnevakt, jobbet i barnehage og besøksgård for barn. Har også jobbet i omsorgsbolig. Kan spille litt cello og fiolin. Liker fotball, håndball og kreative fritidssysler

Studerer design og arkitektur. Har vært pedagogisk medarbeider i barnehage og har vært vikar. Har vært danselærer for barn og har jobbet i barneparkering ved treningssenter. Er utdannet dansekunstner. Liker musikk og er glad i arkitektur og kunst

Jobber i barnehage. Har jobbet på barneskole og frivillig arbeid med ungdommer. Glad i sang, tegne, male, skrive og lese bøker. Utdannet yogainstruktør og har kurs i meditasjon/yoga rettet mot barn. Har fagbrev i barne og ungdomsarbeiderfag. 

Barnevakt

Jobbet som dagmamma i mange år – Jobbet som barnevakt privat hos mange familier – Vært tilsynsfører - Lager keramikk – Liker å male – Glad i fisketurer – Liker sosiale aktiviteter

Barnevakt

Student – Jobbet som privat barnepasser regelmessig og jevnlig hos mange familier - Opptatt av miljø og naturressurser – Samfunnsbevisst og engasjert – Liker fysisk aktivitet slik som skigåing og fjellturer

Barnevakt

Utdannet barnepleier – Jobbet i barnehage – Jobbet som støttekontakt – Jobbet som privat barnevakt - Glad i å reise - Være med barnebarn – Samfunnsengasjert – Liker smykkedesign – Glad i hagearbeid

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som au-pair – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i hunder – Liker å trene på treningssenter og jogge litt – Glad i å være ute – Liker å reise

Barnevakt

Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Trener på treningssenter – Har turnet og spilt fotball i flere år og er generelt veldig interessert i sport - God i engelsk – Glad i å reise

Barnevakt

Tekst kommer. 

Foreldrekompetanse gir våre barnevakter kurs i førstehjelp på barn.