Priser

Privat barnevakt

Priser på barnevakt til privatpersoner er to-delt. Til barnevakten betaler du pr time. Til byrået betaler du en fast pris, du kan velge mellom å være medlem og betale fast for et abonnement eller du kan betale for engangspass hver gang du bruker barnevakt. Vi anbefaler abonnement.

1) Til barnevakten: Timebetaling
Timebetalingen går ikke gjennom oss, men avtales og betales direkte til barnevakten for hver gang. Vi anbefaler timesats på kr 180. Timebetalingen er uavhengig av når på døgnet barnepasset foregår og uavhengig av antall barn så lenge de er i samme husstand og samme familie. Man betaler for minst to timer pr gang. Blir det økter som sammenhengende varer lenger enn en vanlig arbeidsdag, kan man redusere timelønnen litt de påfølgende timene.

2) Til byrået: Velg enten abonnement eller engangspass
For å kunne benytte barnepasstjenestene, må du enten ha abonnement eller betale et gebyr for å få formidlet barnevakt til engangspass. Har du abonnement betaler du ingenting ekstra for å få formidlet barnevakt i henhold til garantien. Hva skal du velge?

Medlemskap/abonnement, kun i Oslo i henhold til garanti
Løpende abonnement/medlemskap, pr mnd......... kr 450
(faktureres 6 mndr om gangen)

Engangspass uten abonnement, Oslo og omegn
Gebyr for barnevakt 1 dag/kveld/natt.....................kr 950 
Gebyr for barnevakt flere dager..................... etter avtale

Barnevakt bestilt av hotell
Gebyr pr dag med barnevakt.............................. kr 550 
Timebetaling til barnevakt som kommer i tillegg

Øvrig
Bryllup, seminarer, messer og annet........... etter avtale

Gavekort
Vi har også gavekort. Ta kontakt.

Tenk gjennom

Selv om pris er ikke det viktigste,
tenk likevel på dette:

Hva betaler du for:
- et par bæreposer med dagligvarer?
- en frisørtime eller nytt antrekk?
- en kveld ute med gode venner?

Hvor mye vil du betale for:
- garanti på god barnevakt?