Godkjente barnevakter

Vi er svært nøye med hvem som får jobbe gjennom vårt byrå. Erfaring med pass av barn er et selvsagt krav, i tillegg er personlig egnethet helt avgjørende. Barnepasserne er over 18 år og de fleste jobber med barn i det daglige eller tar utdannelse innen barn og unge. De har oppgitt referanser, forevist gyldig legitimasjon og attester. Av alle som søker, er det et fåtall oppfyller våre krav, under 1% av søkerne ender opp med å få jobbe gjennom oss. 

Alle får jevnlig oppfølging med coaching og veiledning. Vi har tett kontakt med dem, de må komme på regelmessige oppdateringsmøter og vi arrangerer pliktige kurs for våre barnevakter, også førstehjelp. De har selvsagt taushetsplikt og har skrevet under forpliktende avtaler. 

Nedenfor følger noen eksempler på godkjente barnepassere. Storparten av barnevaktene er allerede opptatt med oppdrag, noe som betyr at de ikke lenger er tilgjengelige. Du kan se på listen nedenfor som en illustrasjon på hvem som kan være barnevakt. Når du bestiller, velger vi en barnepasser til dere ut i fra hvilket behov du har, hvem som er ledige og ønsker oppdrag. Informasjon om hver enkelt barnevakt legges inn ved godkjenning og oppdateres ikke etter hvert som alder, erfaring og utdanning endrer seg.

Navnene er forkortet av personvernhensyn.

•Ain…23 år, Lillestrøm, studerer for å bli sykepleier, jobber av og til på et sykehjem, vært vikar i barnehage og jobbet som barnevakt privat, har bil, liker ballspill, tegning, dyr og uteaktiviteter.

•Am...20 år, Hasle, har gått yrkesrettet videregående skole, jobber på lager, har en del erfaring privat som barnepasser, har førerkort, spiller aktivt på fotball-lag samt liker å skrive dikt, male, tegne, spille gitar.

•An... 49 år, Frogner, har egne barn og barnebarn, har jobbet i barnehage, er utdannet barnepleier, har jobbet på sykehus, jobber med forsikring og som støttekontakt, har moped, liker reising, trening, musikk og dans. 

•An...19 år, St.Hanshaugen, har jobbet mye som privat barnevakt for mange familier, litt praksis fra barnehage, jobber nå i storkiosk, har førerkort, kan snakke fransk, har vært aktiv svømmer, liker i tegne, se film og dra på turer med venner. 

•An…24 år, Majorstua, utdanner seg til allmennlærer, vært vikar i barnehage og skole, kan snakke engelsk, har førerkort, er veldig glad i gå turer til fots og på ski samt liker å strikke, tegne, modellere, sy og male.

•Ann…19 år, Majorstua, har gått på folkehøgskole med billedkunst som hovedfag og ett år allmennfag, har jobbet som vikar i forskjellige barnehager og vært privat barnevakt i flere år, kan snakke dansk og vanlig engelsk, er glad i kunst, film, musikk, data og filosofi.

•As… 29 år, St.Hanshaugen, jobbet  mange år i barnehage både med små og store barn, har flere kurs ad førstehjelp i forbindelse med sin jobb, har gått folkehøyskole og studert småfag ved teknisk universitet, har førerkort, er interessert i bøker, musikk, kreativitet, natur, dyr og sport. 

•Be... 21 år, Ulsrud, har jobbet i forskjellige barnehager og privat som barnepasser, har gått VK 1 barne og ungdomsarbeiderfag, har jobbet som allidrettsleder for barn, liker fotball, tegne, male og har spilt i korps. 

•Be… 20 år, St.Hanshaugen, har jobbet med barnepass på treningssenter, vært speider og leirleder og jobbet med søndagsskole for barn, går på lærerutdanningen, har førerkort, har sunget i kor. 

•Bi… 21 år, Grünerløkka, har jobbet i flere barnehager og vært mye barnevakt, går almennfaglig påbygging, snakker litt gresk, trener aerobic og er glad i dyr. 

•Bi… 24 år, Carl Berner, har jobbet flere år i barnehage, vært mye trillepike som ung, går skole og jobber litt i butikk, liker å male, tegne, sy, danse og gå skogsturer, gikk formgivningsfag på videregående. 

•Cam…22 år, Tøyen, utdanner seg til allmennlærer, har årsstudium i psykologi og sosiologi, har vært privat barnepasser for flere familier, praksis fra skole, kurs som barnehageassistent, har jobbet på cafe, har førerkort, kan engelsk, kan spille litt gitar, trener jevnlig, har spilt håndball, liker å tegne, male, håndarbeid og musikk.

•Cat…39 år, Årvoll, har gått helse og sosialfag og vært elev ved hjelpepleierlinjen, jobber på lager og som barnevakt, har jobbet i barnehage, familiebarnehage, dagmamma og vært privat barnevakt, vært kontormedarbeider, har assistentkurs i barnehage, har bil, kan snakke engelsk og hun liker å gå turer og lese bøker. 

•Cat…22 år, Sagene/Bjølsen, tar studiet sosialt arbeid, er fast vikar på SFO, jobbet som privat barnevakt og i en ungdomsklubb, har førerkort, god i engelsk og kan noe spansk, spiller fotball, er glad i å reise, høre på musikk, spille fotball og være aktiv.

•Ca...22 år, Majorstuen, erfaring som barnehageassistent og med privat barnepass, utdannet hjelpepleier, jobber nå i familiebarnehage, har vært au-pair, har vært mange år i kor, liker å være aktiv, trene helsestudio og er glad i dyr. 

•Ca… 21 år, Frogner, har sittet mye barnevakt og vært mye frivillig leirleder for barn og unge, har studert på i utlandet og gått folkehøyskole, gått kurs i tegnspråk, kan litt spansk og tysk, liker å trene og å spille gitar og piano. 

•Ca... 27 år, Bogerud, har jobbet noen år på sfo og hatt praksis i barnehager, utdanner seg til førskolelærer, liker tegning, maling, ballspill og svømming, har gått formgiving, frisør og allmennfag, bruker bil. 

•Ch... 22 år, Majorstua, jobbet med barn i flere barnehager i ca 4 år, studerer nå jus og jobber litt som advokatsekretær, har førerkort, liker fotball, gå turer og være med venner.

•Ch... 22 år, Frogner, har jobbet i barnehage, er student og jobber i innendørs lekepark, har førerkort, liker å gå på kino og cafe, spiller piano. 

•Ch… 18 år, Lørenskog, har gått helse/sosialfag og går barne og -ungdomsfag, erfaring fra jobb i barnehage og som dagmamma, jobber også litt på sykehjem. 

•Ch...  32 år, Sofienberg, har jobbet som praktikant, vært lærervikar, barnehageassistent og privat barnevakt, jobber nå som assistent i en språkgruppe for minoritetsbarn, utdanner seg innen sosiologi, har førerkort, kan litt spansk, fransk, tysk og portugisisk, fritidsaktiviteter er yoga, friluftsliv, fotball, volleyball, tennis, ski og å lese bøker. 

•Cha…20 år, Nordstrand, har fullført 3 år videregående utdanning, jobber nå fulltid i barnehage, tar av og til ekstravakter på et utested, har passet barn privat, hun har jobbet i butikk, på cafe og som salgskonsulent, kjører scooter, kan norsk, engelsk og litt spansk, trening, venner og reise er hennes fritidsinteresser. 

•Ch...18 år, St.hanshaugen, jobbet som privat barnevakt, går salg og markedsføring på videregående skole, har jobbet i butikk, kan snakke hebraisk, er god i fotball samt liker å reise.

•Eir…23 år, Bjølsen, studerer for å bli fysioterapeut, har gått dramalinjen ved videregående skole, har gått teaterlinje ved folkehøyskole, studert drama, teater og skuespillerfag på høyskole, har vært privat barnevakt for flere familier og har jobbet i barnehage, kan engelsk, liker korsang, dans, snowboard og håndball.

•Eli…23 år, Vålerenga, jobber i et kundesenter, har vært støttekontakt og har jobbet mye som barnevakt for flere familier, har jobbet i butikk tidligere, kan engelsk, glad i uteaktiviteter, dra på dagsturer, liker å spille fotball, trene og ridning. 

•El… 23 år, Grünerløkka, har jobbet i barnehage og som barnevakt, går førskolelærerstudiet, har tatt enkeltemner på universitetet, kan låne bil, snakker noe tysk, interesser er svømming, forming, musikk, dans, kickboksing, reise, litteratur, film og kultur. 

•El... 20 år, St.Hanshaugen, jobber som pleieassistent på sykehjem, har jobbet privat som barnevakt og vært svømmetrener og bandy-trener for barn, har førerkort, trener mye, spiller gitar, trompet og er glad i litteratur.

•El... 21 år, Manglerud, har jobbet i sfo/skole samt med privat barnepass, studerer til barnevernspedagog, aktiv utøver innen sjakk, liker korsang, piano, dans og å holde seg i aktivitet. 

•Eli…21 år, St.hanshaugen, tar lærerutdanning for grunnskolen, har tatt årsenhet i psykologi og halvårsenhet i anatomi og fysiologi, vært barnehageassistent, privat barnevakt og hatt praksis i skole, har jobbet som butikkmedarbeider, har førerkort, kan fremmedspråk engelsk og noe spansk, hun er glad i sport og idrett.

•Em... 27 år, Nordstrand, har jobbet i barnehage, vært au-pair og jobbet på barneparkering, trener fotball, styrke og kondisjon, glad i musikk og sosiale aktiviteter, på skolen tok hun fag innen barn/fritid, har førerkort. 

•Em... 20 år, Torshov / Storo, har gått gymnaset i Sverige, gått treningsinstruktørkurs, jobber nå innen mobiltelefoni, har jobbet en del som privat barnevakt og vært ett år i London som au-pair, har førerkort , snakker litt fransk, på fritiden trener hun, synger i kor og liker å bake. 

•Em... 19 år, Smestad, har jobbet som privat barnevakt, har jobbet innen medie/foto, jobber nå som au-pair, har førerkort, har spillt fotball, interesserer seg også for grafisk, foto og media.

•Ev…20 år, Ås, studerer for å bli førskolelærer, har gått friluftslivlinje på folkehøyskole, har vært privat barnevakt for familie, jobbet på SFO med autistiske barn, vært medarbeider på Tusenfryd, kan engelsk, har spilt piano, liker strikking, hekling, toving og keramikk, hun er glad i å klatre og å gå på slakkline.

•Ev…22 år, studerer for å bli førskolelærer, jobber litt i skobutikk, tatt gått kunst/håndverk på høyskole, har vært vikarierende assistent i flere barnehager, snakker norsk og engelsk, interesser er trening, maling, tegning og alt som har med håndverk å gjøre.

•Gu… 22 år, Sofienberg, gått steinerskole, studert jugoslavisk historie, erfaring med psykisk utviklingshemming, lang erfaring fra barnehager og som dagmamma., studerer teatervitenskap og jobber litt i barnehage, interessert i sang, musikk, skuespill, rollelek, tegning, maling og annet kreativt arbeide. 

•Heg…22 år, Slemdal, har gått allmennfaglig studieretning på videregående og går nå førskolelærer deltid på høyskolen, er ansatt i barnehage, har vært privat barnevakt, hun snakker norsk, engelsk og litt tysk, liker å være ute, male, tegne, synge, spille og se film. 

•He… 21 år, St.Hanshaugen, har passet mye barn på fritiden i flere år og vært støttekontakt, studerer nå sosialtarbeid og jobber i kommunal bolig for psykisk utviklingshemmede, har jobbet i butikk, har førerkort, ridd i flere år, spilt håndball, liker å ta bilder, male og tegne. 

•He...24 år, Ila, jobbet i barnehage også familiebarnehage samt passet barn for familier, studerer reiseliv, har førerkort, kan tysk og noe spansk, er glad i dykking, svømming, reise, tegning. 

•Hel…18 år, Kampen, går på videregående skole og har i den forbindelse hatt et utvekslingsår i Costa Rica, har jobbet frivillig som barnehageassistent, samt har hatt private barnevaktjobber, spiller fiolin og litt piano, kan engelsk og noe spansk, er glad i dans og er opptatt av musikk.

•Id...23 år, Bekkestua, har en bachelor i internasjonale studier med fordypning i politikk og internasjonale relasjoner, jobber som vikar i barnehage, har jobbet på som lærervikar, au-pair, barneparkering, SFO og i butikk, har førerkort, god i engelsk, liker å danse, male, synge, lage mat, se film og lese bøker. 

•Id… 20 år, St.hanshaugen, har jobbet litt i barnehage og har vært barnevakt for flere familier, har studert internasjonalt samarbeid og forståelse, jobber i matbutikk, snakker bra tysk, liker å lage mat, gå turer, tegne, spille spill, oppvokst på gård og er glad i dyr og natur.

•Id...22 år, Sagene, sykepleierstudent ved Høgskolen i Oslo, har jobbet i familiebarnehage og privat som barnepasser, har førerkort, har spilt håndball og trent håndballag, glad i sport generelt samt lese, pusle, male og synge.

•Id… 20 år, St.hanshaugen, har vært mye privat barnevakt, tar barnevernspedagogutdanning, har førerkort, snakker litt tysk, glad i dyr, liker å være aktiv i skolesammenheng. 

•Ing…18 år, Grefsen, jobber heltid i en veldedig organisasjon, har vært aktiv barnepasser for flere familier, har tatt dramakurs og vært instruktør, god i engelsk, har drevet med fotball og friidrett, liker å reise og være ute i naturen.

•Ing…22 år, Grønland, studerer journalistikk, hun har jobbet på barne- og ungdomsskole, barnehage og på MiniSATS, har førerkort, fremmedspråk engelsk og forstår noe tysk, er glad i fotball og liker å lese bøker, trene og gå turer.

•In…21 år, Sofienberg, har jobbet i barnehage, studerer spesialpedagogikk, hobbyer er kor, tegning og dans, har førerkort. 

•Ing…20 år, Frogner, utdanner seg til siviløkonom, har vært barnevakt for flere barn opp gjennom årene, jobbet i flere sportsbutikker, har førerkort, kan noe tysk og fransk, er sportsinteressert særlig glad i ballspill, spiller også selv fotball regelmessig.

•Ing…20 år, Vinderen, studerer kultur og kommunikasjon, jobber også litt som journalist i radio, har jobbet mye som privat barnevakt, er svømmetrener for barn, har førerkort, god i engelsk, kan grunnleggende fransk, liker å svømme, kan spille piano, liker dans og musikk.

•Ine…22 år, Frogner, studerer interiør ved Norges Kreative Fagskole, er vikar i barnehage, har jobbet fast i barnehage, vært barnevakt for flere familier, kan engelsk godt, er allsidig innen sport, er veldig musikkinteressert, liker å reise, tegne og et cafebesøk i ny og ne.

•Ing…20 år, Marienlyst, studerer sosialantropologi, har jobbet mye som privat barnevakt for flere familier, kan engelsk, liker teater, har vært med i pikekor og gospelkor, glad i musikk og har fått pianoundervisning, liker veldig godt å tegne, male og gjøre andre kreative aktiviteter. 

•Ing... 62 år, Majorstuen, jobber som husholdsstyrer i et seniorsenter, har jobbet som journalist og redaksjonssekretær i flere fagblad, har egne barn og er bestemor, har også jobbet som dagmamma, har førerkort, snakker norsk og engelsk, er glad i musikk, synger i kor og er aktivt engasjert i norsk kormiljø.

•In… 25 år, Bjerke, har erfaring med barn fra jobber i barnehager, utdannet sivilingeniør og jobber på et laboratorium, liker å lese, seile, se film, kan spille klarinett, piano og gitar. 

•Jes… 21 år, Fredensborg, jobber i privat barnehage, har tatt økonomifag på videregående, gått kurs i forbindelse med barnehagejobber, har jobbet som vikar i flere barnehager, vært en del privat barnevakt, har jobbet med salg av klær, som servitør, har førerkort, snakker, norsk, svensk og er god i engelsk, i fritiden liker hun ridning, trening, maling og å være kreativt skapende. 

•Jo… 22 år, Bislett, har jobbet i barnehage samt vært fast barnepasser for flere familier både i Norge og i utlandet, utdanner seg til førskolelærer, kan tysk, vært i speidern, er glad i friluftsliv, skisport og å lage mat. 

•Jos…21 år, Grünerløkka, jobber i familiebarnehage, har jobbet i flere barnehager som vikar, har erfaring som privat barnepasser, har tatt grafisk på videregående, har kurs i forbindelse med jobben som barnehageassistent, liker å gå på tur, ake og spille innebandy.

•Jul... 22 år, Grünerløkka, studerer til byggingeniør og jobber i en barnebolig, har gått medisin grunnfag og bachelorstudium i barnevern, har jobbet i bolig for funkjsonshemmede, i barnehage og som privat barnevakt, har førerkort og bil, snakker litt spansk og godt engelsk, har spilt piano i mange år og drevet lenge med sportsgymnastikk, er glad i sport, friluftsliv, hund, tennis, lesing og håndarbeid.

•Jul..21 år, St.hanshaugen, studerer for å bli arkitekt, er treningsinstruktør for barn, og har jobbet som barnepasser på treningssenter, jobbet som barnevakt, gått språkskole i spania, liker å stå på snowboard, spille volleyball, male og tegne.

•Ju… 18 år, Hauketo/Prinsdal, har vært mye privat barnevakt, lærling i barnehage, går barn og ungdom på videregående, er konfirmantleder, liker sang, dans og formingsaktiviteter.

•Ju… 23 år, Gamlebyen, har jobbet i barnehage og passet barn regelmessig på fritiden i mange år, studerer spesialpedagogikk på universitetet, trening er hovedaktivitet på fritiden, har tatt kurs i spansk. 

•Ju… 20 år, Bislett, har passet barn mye på fritiden i flere år, studerer biologi på universitetet, har førerkort, kan noe fransk, liker å trene, høre musikk, opptatt av miløvern. 

•Ka… 20 år, Majorstuen, har jobbet i barnehage, som dagmamma og vært mye barnevakt, jobber som dagmamma og barnevakt, driver med roing på fritiden i tillegg til annen trening, har førerkort. 

•Ka… 24 år, Majorstuen, har jobbet mye i barnehage, vært dagmamma og barnevakt, går på BI, interesser er friluftsliv, ski, fotball, tennis, snakker tysk, har førerkort. 

•Kar… 22 år, Grünerløkka, studerer administrasjon og ledelse, har tatt medisin grunnfag, har jobber på barneskole og i barnehage, har jobbet på sykehus, butikk, hotell og bar, har førerkort, snakker engelsk og litt spansk, liker å synge, har spilt fotball og håndball, glad i sport og gå turer i fjell og mark.

•Kar…19 år, Sinsen, er utdannet visagist, har gått idrettsfag ved videregående skole, og sju år i musikkskole, har vært mye barnevakt privat, jobbet som vikar på sykehjem, har vært medlem i ungdommens regionråd, vært aktiv med i revy og teaterlag, spiller piano, gitar og fiolin, fremmedspråk engelsk og forstår noe tysk, er glad i volleyball, friidrett, fotball og snowboard.

•Kar…19, Bjølsen, gått Highschool i USA, studerer nå filosofi på universitetet, har jobbet med barn på barnehjem i Afrika, vært aktiv i 4H, kan litt fransk og spansk, korps, fotball, sjakk og foto er noen av hennes interesser. 

•Kar…20 år, Carl Berner, studerer for å bli førskolelærer, vært vikar i barnehage og jobbet privat som barnepasser, jobber litt i el-butikk, har førerkort, kan spille fløyte og har danset i mange år, er glad i formingsaktiviteter og å lese bøker. 

•Kat...18 år, Frogner, går på videregående skole, vært mye barnevakt privat hos flere familier, snakker norsk og engelsk, har spilt tennis siden hun var liten, danset på dansestudio, trener på helsestudio, glad i sport og fysisk aktivitet generelt, liker å være ute i naturen, gå turer, glad i å bake. 

•Kin...19 år, Kjelsås, har gått tegning form og farge, jobber deltid på SFO, jobbet flere år som privat hjemmehjelp, har interesse for tegning, maling, keramikk, smykker og div håndarbeid.

•Kri…26 år, Frogner, studerer ernæring, har gått flere år på universitet i Sydney, er leksehjelp for barn med innvandrerbakgrunn, jobber litt som servitør og har hatt butikkarbeid, har førerkort, glad i musikk, sy, strikke og hekle, sport og å være ute i naturen.

•Kr… 22 år, Grønland, har vært mye barnevakt for flere familier, studerer økonomi og jobber i butikk, liker å trene, lese og tegne, har gått tegning, form og farge, har førerkort, snakker litt fransk. 

•Kr… 38 år, Bjølsen, har vært sfo-assistent, lærervikar, dagmamma, praktikant, barneparkleder, miljøarbeider og danseinstruktør for barn, jobber i barnehage og litt i butikk, snakker litt fransk og spansk, hobbyer er sport, friluftsliv, dans, tegning, litteratur. 

•Kr... 18 år, Ulsrud, har mye erfaring med å være privat barnevakt, går nå på danselinje på videregående skole og jobber litt på bakeri, har førerkort, kan litt spansk, har interesse for dyr, lage smykker, dans og trening. 

•Kri…23 år, Torshov, gått allmennfag på videregående skole og studert til pedagogisk assistent, tar nå barne -og ungdomsarbeiderutdannelse samt jobber på barneskole og SFO, jobbet noe i barnehage, har førerkort, spiller flere treblås-instrumenter og har vært i Hans Majestet Kongens Garde Musikktropp, liker sportslige aktiviteter og tegning/forming. 

•La…23 år, Bislett, er utdannet barnevernspedagog, har gått revyfolkehøgskole, jobber som utekontakt for ungdom og er støttekontakt, har jobbet i barneparkering/barneklubb, noe i barnehage, har undervist barn i sjakk, har førerkort, hun liker dans, trening, revy, fotball, svømming, film, foto, snowboard og sjakk. 

•Le… 50 år, Etterstad, har vært avlaster og støttekontakt, har egne barn og barnebarn, erfaring med handikappede barn, er utdannet innen tospråklig pedagogikk og har tolkeutdannelse, jobber i barnehage, kan snakke finsk, og har lært seg litt tamilsk og spansk, svømmer en del på fritiden. 

•Lin…28 år, Manglerud, utdannet medisinsk sekretær og konstruktør/syerske, jobber som helsesekretær, har vært au-pair i to år, jobbet noen år i barnehage og vært en del privat barnevakt, kan snakke norsk, engelsk, russisk og litauisk, liker håndarbeid og lese, er glad i sport og generell fysisk aktivitet. 

•Li... 21 år, Lørenskog, vært fotballtrener for barn og mye privat barnevakt, utdanner seg til førskolelærer og jobber litt på restaurant, spiller fotball og er generelt interessert i sport. 

•Li…33 år, Kringsjå, har jobbet på skolebibliotek, på sykehjem og vært leder i barneklubb i menighet, har også en del erfaring med barnepass i omgangskretsen, utdannet bibliotekar, studerer norsk som andrespråk og kan litt russisk, tysk og fransk, har førerkort, er glad i forming, håndarbeide, bøker, sang og musikk. 

•Lin…19 år, Bjølsen, utdanner seg til sosionom, har gått salg, service og sikkerhet på videregående skole, har jobbet som støtteperson for barn via kommunen, som ledsager for en gruppe psykisk - og fysisk utviklingshemmede barn på et ridesenter, vært privat barnevakt og cafemedarbeider, har førerkort, kan engelsk, hun liker å male, lage kort, perle, lage smykker og er veldig glad i musikk.

•Lin…24 år, St.hanshaugen, studerer ved universitetet, jobber litt i butikk og som serveringshjelp, har jobbet som dagmamma og privat som barnevakt, har også jobbet på bensinstasjon, har førerkort og har gjennomført trener-kurs i innebandy, snakker norsk og engelsk, liker dykking og ballidrett.

•Lin…20 år, Gamlebyen, jobber på alpinsenter, vært au-pair i Luxemburg, passet barn privat, vært ansatt på hagesenter, har førerkort, kan noe spansk, er sporty, liker vinteridrett og ballspill, liker også reising, hagearbeid, baking og håndarbeid. 

•Lin…20 år, Bislett, utdanner seg til førskolelærer, har tatt 1 års fag i sosiologi, har gått dramalinje ved videregående skole, hun vært mye barnevakt privat, har hatt praksis i barnehage, jobbet i barnegruppe på teaterverksted, fremmedspråk engelsk, vært aktiv i 4H, er glad i å male, spille håndball og hun har drevet med musikk og teater siden hun var barn.

•Liv…20 år, Sentrum, studerer multimediedesign, design og mediekommunikasjon, gikk medie og kommunikasjon på videregående, har jobbet mye som barnevakt privat, på SFO og drevet et lokalt barnekor, har kompetanse innen klassisk sang og musikk, fremmedspråk engelsk og litt tysk, er medlem i skytterlag, liker ridning, reise og å lage mat.

•Lo...20 år, St.Hanshaugen, har jobbet i barnehage, på fritidsordning og som barnepike privat, gikk barn och fritidsprogrammet 3 år på videregående, har førerkort, i fritiden liker hun å ri, danse og kaste frisbee. 

•Lon…19 år, Grünerløkka, studerer ved universitetet, har gått musikklinje ved videregående skole, jobbet privat som barnevakt, har hatt arbeid på Tusenfryd og i lekebutikk, pianovikar for unge elever, jobbet med å fotografere og intervjue barnhar, har sittet i hovedkomitèen i en landsdekkende organisasjon, kan bra engelsk, kan forstå litt spansk/portugisisk, spiller håndball, piano og er glad i å fotografere. 

•Ma...25 år, Majorstua, har studert rr-Informasjon på BI, jobber fulltid, har mye erfaring som privat barnepasser, har førerkort, svært god i engelsk, liker å male og å arrangere events/selskap, er glad i uteaktiviteter, håndarbeid og klassisk musikk. 

•Mar…20 år, Kampen, går på fotoskole, har gått på fransk skole og Oslo katedralskole, har jobbet noen år som vikar i barnehage med både små og store barn, snakker flytende fransk, liker å reise, fotografere og å gå tur.

•Mar…21 år, Ila, studerer deltid for å bli førskolelærer og jobber som assistent i barnehage, er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har jobbet i SFO og som privat barnevakt, har førerkort, disponerer av og til bil, fremmedspråk engelsk, er glad i film og kino.

•Mar…19 år, Berg, har jobbet mye som barnevakt privat, jobbet som renholder, vært produksjonsmedarbeider i fiskeribedrift og vært guide ved museum, kan engelsk og grunnleggende tysk, er glad i teater, musikk, dans og film, og har deltatt flere ganger i ungdommens kulturmønstring, er opptatt av friluftsliv, håndarbeide og lese å bøker.

•Ma… 24 år, Frogner, har vært au-pair og har jobbet i flere barnehager, jobber som avlaster og i barnehage, kan litt tysk, trener aktivt fotball og basket. 

•Ma… 24 år, Frogner, har jobbet mange år som barnehageassistent og hatt praksis gjennom nåværende studier, studerer spesialpedagogikk, liker å trene og reise, snakker noe fransk og spansk, har førerkort. 

•Ma… 28 år, Sagene, har jobbet i barnehage og vært barnevakt for flere familier, jobber med boligstyling, interessert i dans og trening, har gått kunstskole og fotoskole, har førerkort. 

•Ma… 21 år, Frogner, har jobbet mye barnehage og passet barn privat, tar førskolelærerutdannelse og jobber i kiosk, spiller gitar, synger, tegner og maler, har gått dansekole, kan fransk og italiensk. 

•Ma… 21 år, Grünerløkka, har jobbet litt i barnehage og har vært barnevakt for flere familier, jobber som frisørlærling, liker å gå turer og være ute, liker håndball og fotball. 

•Ma… 60 år, Furuset, har jobbet noen tiår som dagmamma, er husmor og jobber som tilsynsfører, bruker bil, liker å male keramikk og glass, liker hagearbeid og matlaging. 

•Ma...22 år, Alexander Kjellands Plass, holder på å utdanne seg til førskolelærer, har jobbet i flere barnehager, er aktiv i dyrebeskyttelsen, har gått på tegne -og akvarell kurs, har førerkort, trener litt på treningsstudio og har spilt piano i mange år. 

•Ma… 22 år, St.Hanshaugen, har jobbet på fritidshjem, barnehage og passet barn privat, tar førskolelærerutdannelse, snakker litt tysk og fransk, kan spille fiolin, er glad i håndarbeide, afrikansk dans, padling. 

•Ma...18 år, Oppsal, jobbet en del som privat barnevakt samt i SFO, går allmenn på videregående skole, snakker også litt svensk, kan synge, skrive dikt, tegne og er glad i friluftsliv. 

•Ma… 21 år, Kringsjå, vært fast barnepasser for flere familier, studerer sosialantropologi og jobber litt på cafe, kan ganske bra gambisk, interessert i reise, religion og kultur. 

•Mar…20 år, Majorstuen, studerer for å bli sykepleier, har vært privat barnepasser for flere familier, vært avlaster for funksjonshemmet barn, har jobbet i barnehage i et mellomamerikansk land, har førerkort, kan spansk, spiller litt piano, liker å reise, se film, glad i musikk og å danse. 

•Mar…19 år, Smestad, studerer farmasi, har jobbet i barnehage, har vært ansatt i lekeland og har jobbet privat som barnevakt, har førerkort, kan engelsk og litt tysk, glad i håndarbeid, lese bøker, sunget i kor, sparket fotball og er aktiv i 4H.

•Mar…20 år, Storo, studerer for å bli akupunktør, har tatt medisinsk grunnfag, jobbet som privat barnevakt og som miljøarbeider i et bofellesskap, har førerkort, kan engelsk, liker å trene jevnlig ved treningssenter og er glad i å være ute i naturen.

•Mar..21 år, Sentrum, tatt pedagogikk på universitetet, utdanner seg nå til allmennlærer, er støttekontakt, har jobbet på SFO, barneskole og ressurssenter, har førerkort, glad i trening, drama, sang og musikk, kan spille litt piano og litt gitar. 

•Mar..24 år, Nydalen, går handelshøyskole, gikk helse og sosialfag på videregående og musikklinje på folkehøgskole, har jobbet som dagmamma og privat barnevakt hos flere familier og hatt prakis i barnehage, har førerkort og vekterkurs, kan engelsk, kan spille piano, spiller litt golf, liker også ekstremsport.

•Mar... 27 år, Torshov, utdanner seg til å bli førskolelærer, har gått dekoratørlinjen samt tegning form og farge på videregående, hun jobber som vikar flere barnehager i Oslo og privat som barnevakt, hun har også jobbet i hotell og restaurant-næringen, har førerkort, kan noe spansk, er glad i klatring, dykking og turer i skog og mark.

•Mi… 24 år, Ila, har jobbet i barnehage og vært leder for lekegrupper i sportsklubb, tar videreutdanning på lærerutdannelsen og jobber som pleieassistent, har førerkort, glad i båtliv og bedriftshåndball. 

•Mi...18 år, Bjørndal, har jobbet en del som privat barnevakt, går allmennfag på videregående skole, god i engelsk, er opptatt av teater, dyr, kan spille piano, samt trener litt aerobic. 

•Mi…20 år, Torshov, har gått formgivningsfag, frisørfag og make-up skole, studerer nå for å bli barne -og ungdomsarbeider, har vært mye privat barnevakt, jobbet i barnehage og SFO, har jobbet litt i butikk og som servitør, behersker mange danseteknikker, har deltatt litt i film og dans, er glad i skog, mark, friluftsliv, hest, hund, klatring og svømming. 

•Mo…21 år, Alexander Kj Plass, jobber som vikar i barnehage, har gått gymnas, har noen års erfaring fra barnehage og SFO, kan snakke engelsk, liker å fotografere, være ute i naturen, tegne og male.

•Mon…22 år, Grünerløkka, utdanner seg til førskolelærer, er støttekontakt, på videregående tok hun toppidrettsutdanning i fotball, hun har jobbet i flere barnehager, har erfaring som privat barnepasser, kan engelsk og noe spansk, liker fysisk aktivitet, mote og å lage ting med hendene.

•Mo... 20 år, Frogner, har vært fast barnevakt for flere familier, studerer markedsføring, har jobbet i familiebedrift, har førerkort, snakker litt spansk, interesserer seg for å lage film, danse salsa og spille gitar. 

•Ni... 54 år, Korsvoll, har egne barn, har sittet mye barnevakt samt jobbet som frivillig i en humanitær hjelpeorganisasjon, jobber med regnskap, har bil, liker å lese bøker, å være ute i skog og mark, film og kino. 

•Ni...23 år, Bislett, har jobbet i flere barnehager samt jobbet privat som barnepasser, studerer psykologi ved universitetet, har drevet mye med alpint og gått idrettslinje, har førerkort og kan av og til disponere bil, glad i cafeturer, reiser og liker å lage smykker og kort. 

•Nic…18 år, Høybråten, går videregående skole, hun har jobbet privat som barnepasser hos flere familier, jobber litt i sportsbutikk, kan engelsk og noe tysk, har trenerkurs i alpint for barn, har kurs i ledelse og bedriftsutvikling både gjennom skole og jobb, spiller golf og liker å holde seg oppdatert i nyhetsbildet.

•Od…19 år, Nydalen, har gått sosialfag på folkehøgskole og grunnkurs helse og sosialfag, går nå barne og ungdomslinja samt jobber 1 dag i uka i barnehage, hun har vært vikar i barnehage og jobbet på varehus, har vært mye privat barnevakt, har førerkort, snakker norsk og engelsk, er glad i være aktiv, bake, bowle, svømme og gå på kino. 

•Per…18 år, Makrellbekken, går videregående skole, gått 1 år på high-school i USA, har jobbet mye som barnevakt privat i Norge og USA, jobber litt på en restaurant, kan engelsk og noe fransk, spiller tennis og golf, liker å synge, tegne og trene.

•Re... 19 år, St.Hanshaugen, har jobbet som vikar i flere barnehager, jobbet med barnepass privat, har god erfaring som teaterinstruktør, går på privatgymnas og jobber litt i butikk, kan litt fransk, glad i film, sang, musikk, skating. 

•Ru… 23 år, Bislett, har jobbet i barnehage, studerer tegnspråk og tolkning, og jobber i hjemmetjenesten, interessert i hund, hest, håndarbeid, film, bøker, teater, matlaging og spinning. 

•Sar…22 år, Frogner, studerer historie ved Universitetet, jobbet i flere barnehager og privat som barnevakt, jobbet med kiosk, cafe, telefonsalg m.m, har førerkort, spilt litt teater og sunget i kor, gå på tur og museumsbesøk er noe av det hun interesserer seg for. 

•Sig... 21 år, Grefsen, studerer internasjonal markedsføring og tok formgivningsfag på videregående, hun har jobbet i barnehage i 2 år, har også jobbet som privat barnevakt/dagmamma, har spilt i korps, er glad i forming, ski, turgåing og interesserer seg for film, lese bøker og sosiale aktiviteter.

•Sim…21 år, Karlsrud, studerer revisjon, har i forbindelse med skolegang hatt praksis i banehage og barneskole, har vært privat barnevakt og dagmamma, jobbet i fotobutikk, har vært ett år som utvekslingsstudent i Canada, snakker godt fransk, engelsk og nederlandsk i tillegg til norsk, aktiv innen studentpolitikk, liker å spille spill/sjakk, sy, lage mat, kortlaging.

•Si... 33 år, St.Hanshaugen, har jobbet i barnehager og skoler, har utdannelse innen miljøarbeid, liker å lese bøker, spille tennis og trommer.

•Si...20 år, Hasle, holder på å utdanne seg til almennlærer, har jobbet på SFO samt privat som barnevakt, jobbet i bakeri, har førerkort, er flink til å synge, spille piano og trompet, strikker og er glad i scrap-booking. 

•Si... 21 år, Bislet, ha vært fast barnevakt for en rekke familier, jobbet som frivillig på barnehjem og i barnehager, arrangert barneselskaper, har gått musikklinje og studert i Nicaragua, studerer nå kultur og ledelse, har førerkort, kan snakke spansk, interessert i matlaging, turgåing, capoeira og dans. 

•Si… 19 år, Grorud, har vært barnevakt for flere familier, er student og jobber i butikk og som modell, har førerkort, snakker litt spansk, liker mc og trener ved helsestudio. 

•St… 22 år, Bislett, jobbet i flere barnehager, utdanner seg til førskolelærer, har gått musikkskole, liker pianospilling, sang og forming. 

•St...20 år, Fredensborg, gikk barn/fritid på gymnaset, har jobbet i barnehager og vært mye privat barnevakt, jobber nå med kundeservice, har gått musikkskole, har førerkort, liker å være ute i skogen og drive med hundetrening på fritiden. 

•St... 24 år, Frogner, har jobbet mye med privat barnepass, i barnehage og som miljøarbeider med psykisk utviklingshemmede, jobber i butikk og studerer sosiologi, snakker litt tysk og spansk, har førerkort, interesser er fotball, dykking, sang og piano. 

•Te… 20 år, Ullern, har jobbet i barnehage og mye som privat barnevakt hos flere familier, har gått økonomiske og administrative fag, kan snakke thai. 

•Th… 25 år, Grünerløkka, har jobbet mange år i barnehage, studerer for å bli førskolelærer, glad i aerobic, flink til å tegne. 

•Th… 20 år, Bjølsen, har jobbet litt i barnehage samt passet barn privat, studerer historie, kan spille litt gitar, hobbyer er foto, film, dans, skravle. 

•Th… 27 år, Bislett, har jobbet som au-pair, har jobbet med barn og ungdom med spesielle behov i flere år, er utdannet innen spesialpedagogikk, jobber som miljøterapeut/lærer, kan litt tysk, liker fysisk aktivitet og å være ute, svømming og skøyter. 

•Th… 29 år, Adamstuen, har vært au-pair og mye barnevakt, jobber i posten og tar masterstudium, har studert i utlandet, har førerkort, snakker bra tysk, liker helsestudio og turer i marka, er glad i lese og sy. 

•Ti...24 år, Sentrum , har utdannelse innenfor grafisk design og jobbet mye privat som barnepasser, har sunget i kor, spiller piano, håndball, fotball og har i mange år danset jazzballett, hiphop/funk og freestyle.

•Ti...20 år, sentrum, erfaring fra arbeid i barnehage, spedbarn på sykehus, ridelærer for barn, jobber som assistent i barnehage, div kurs i tegning, maling og kunst, førerkort, liker å lage mat og bake, glad i musikk og sang. 

•Ti… 22 år, Jordal, har vært vikar i barnehage, vært leder i fritidsklubb, lærervikar og håndballtrener for barn, snakker noe tysk, bruker litt bil, studerer jus, hobbyer er dans, aerobic og lese bøker. 

•Ti… 20 år, Besserud, har jobbet i barnehage og passet barn privat, har førerkort, holder på med førskolelærerutdannelse, er interessert i musikk, dans og drama. 

•To… 23 år, Sentrum, har jobbet flere år barnehage og litt som dagmamma, studerer reklame, glad i dyr, liker å tegne, male og være kreativ. 

•To… 25 år, Grünerløkka, har vært mye barnevakt og dagmamma for flere familier, har jobbet på behandlingssenter for barn med spesielle behov, jobber som lærer, har førerkort, liker dans, musikk og korps. 

•Yv...., 22 år, Bislett, har vært mye barnevakt for barn i nærmiljøet i tillegg til å ha passet egne småsøsken, er utdannet hudterapeut, jobber med booking på hotell, interesser er hund, keyboard, bowling, foto, scrapbooking. 

•Ves…41 år, Besserud, har gått 1 år på lærerhøyskole, har engelsk grunnfag og studerer nå teologi ved UIO, jobber ofte som lærervikar, har vært privat barnevakt og avlastningshjelp for psykisk utviklingshemmede jente, førerkort, god i engelsk, glad i musikk- særlig opera, spiller piano, skriver dikt, tegner og maler. 

•Ve... 18 år, Bjørndal, har jobbet som privat barnevakt, har vært lærling i to barnehager, går nå barne- og ungdomsarbeidefag, kan snakke litt tyskisk og tysk, har danset siden hun var liten og er glad i å spille basket, fotball og håndball. 

•Vi...19 år, Majorstuen, jobbet litt i barnehage med barn i alderen 0- 3 år og med barnepass privat, jobber nå som skiftleder i storkiosk, har bil, er glad i svømming, fotball, volleyball, snowboard og å male bilder. 

•We... 27 år, Frogner, har jobbet som au-pair, har gått kokkeskole og estetiske fag, jobber i barnehage, liker å gå turer, driver med aktiv trening, orientering. 

•We… 25 år, Adamstuen, har jobbet i bondegårdsbarnehage, er utdannet hjelpepleier, utdanner seg nå til førskolelærer, jobber på eldresenter, bruker bil av og til, liker klatring og utendørsaktiviteter.