Hva er barnevakt?

En barnevakt er en person som har ansvar for barn noen timer mens barnets/barnas daglige omsorgspersoner ikke er tilstede. Vanligvis foregår barnepasset hjemme hos barnet på ettermiddag, kveld eller natt. Det kan være sporadisk eller noen faste dager pr uke eller måned. Vil du jobbe som barnevakt i Oslo? Søk jobb hos oss!

Hva er dagmamma og nanny?

En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, ofte flere barn, hjemme hos et av barna eller hos seg selv. En dagmamma skal godkjennes av kommunen dersom visse vilkår er oppfyllt. I andre land brukes også betegnelsen nanny. Vil du jobbe som dagmamma? Bruk rubrikkmarkedet!

Hva er au pair?

En au pair er en person som kommer til landet for å lære en annen kultur og språk, bor og arbeider hos en vertsfamilie, gjør som regel barnepass og enkelt husarbeid mot at de får kost, losji og lommepenger av vertsfamilien. Ofte er det ett år hos samme familie. Vil du jobbe som au pair? Bruk rubrikkmarkedet!

Andre typer barnepass?

Praktikanter har samme oppgaver som en au pair men kommer ikke fra et annet land for å lære om kultur og språk. De kommer ikke inn under samme regelverk som au pair.

Barnehage er en institusjonalisert pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Den kan være kommunal eller privat.

Familiebarnehage er en godkjent barnehage i privat hjem som oppfyller en del pedagogiske krav og får offentlig støtte. Den kan være kommunal eller privateid. Kommunen skal godkjenne, gi støtte og føre tilsyn med alle barnehager. 

Barnepark er et utendørs deltidstilbud, og omfattes ikke av barnehageloven. 

Barneparkering forbindes ofte med korttids barnepass på sentre og arrangementer.