Hvordan finner jeg en god barnevakt?

Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er personlig kontrollert eller kvalitetssikret på noen som helst måte. Hos oss får du derimot kvalitetssikret barnepass ,og personlig oppfølging. Her blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. 
 

Vi synes ikke hvem som helst skal passe dine barn

Jobber i AKS og på skole. Har vært mye barnevakt. God i engelsk, tysk og noe fransk, Liker å lage mat, bake, danse, lese og gå turer. Glad i å være aktiv både sommer og vinter

Barnevakt

Er student på Bibelskole - Jobbet som barnepike i flere år hos forskjellige familier - Har vært utplassert i barnehage i perioder - Glad i musikk og sang og er medlem i et gospelkor - Liker å være aktiv og holde seg i aktivitet.

Barnevakt

Har heltidsjobb- Jobbet som barnevakt – Jobbet som dagmamma – Jobbet i barnehage – Jobbet som avlaster - Liker praktisk arbeid – Reise – Liker å lese bøker – Glad i å gå turer i by og mark

Barnevakt

Studerer for å bli barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser - Liker dyr – Glad i uteaktiviteter – Høre på musikk – Være sosial

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet med privat barnepass - Glad i formingsaktiviteter – Liker å trene – Glad i å være sosial sammen med venner

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet mye som privat barnevakt - Er interessert i trening og sunn livsstil – Glad i å reise – Liker å være sosial

Barnevakt

Student – Jobbet mye som privat barnepasser regelmessig hos flere familier - Liker sang og pianospilling – Glad i å bake – Liker å lese bøker – Glad i scrapbooking

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnevakt hos flere familier - God i å tegne – Flink i data og 3 D grafikk – Liker å lese – Glad i dyr

Studerer for å bli barnehagelærer. Utdannet barne - og ungdomsarbeider. Har jobbet i barnehage, skole og vært privat barnevakt. Liker å male, lage mat, synge, gå tur og scrapping.

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt – Har drevet med frivillig arbeid med barn - Kan spille gitar – Aktiv i Røde Kors- Er kulturinteressert – Liker å lese bøker – Glad i matlaging og baking

Barnevakt

Student - Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Liker å være ute i naturen - Glad i å lage mat -  Liker å bake – Kan flere språk

Barnevakt

Jobbet mye som privat barnepasser hos flere familier – Jobbet med barnepass på treningssenter – Vært leder på sommerleir - Glad i å tegne og male- Glad i interiør- Liker å synge og er med i kor – Glad i språk og reise - Står på snowboard

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet som privat barnevakt - Elsker sang og musikk - Er i et sangkor- Liker kortlaging og scrapping

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet en del som privat barnepasser - Liker å spille tennis – Liker å danse – Spiller litt gitar – Glad i språk – Opptatt av kunst og kultur

Barnevakt

Student – Jobbet i flere barnehager – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Kan flere språk –Drevet med cheerleading – Trene på helsestudio – Liker å oppleve ulike kulturer

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet mye som barnevakt privat regelmessig over flere år - Glad i hunder – Liker å  gå tur i skog og mark – Glad i å reise til andre land

Jobber i barnehage. Har jobbet på barneskole og frivillig arbeid med ungdommer. Glad i sang, tegne, male, skrive og lese bøker. Utdannet yogainstruktør og har kurs i meditasjon/yoga rettet mot barn. Har fagbrev i barne og ungdomsarbeiderfag. 

Barnevakt

Jobbet som dagmamma i mange år – Jobbet som barnevakt privat hos mange familier – Vært tilsynsfører - Lager keramikk – Liker å male – Glad i fisketurer – Liker sosiale aktiviteter

Barnevakt

Student – Jobbet som privat barnepasser regelmessig og jevnlig hos mange familier - Opptatt av miljø og naturressurser – Samfunnsbevisst og engasjert – Liker fysisk aktivitet slik som skigåing og fjellturer

Barnevakt

Utdannet barnepleier – Jobbet i barnehage – Jobbet som støttekontakt – Jobbet som privat barnevakt - Glad i å reise - Være med barnebarn – Samfunnsengasjert – Liker smykkedesign – Glad i hagearbeid

Barnevakt

Studerer for å bli grunnskolelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i musikk - Spiller litt piano, fiolin og gitar – Glad i å gå på konserter - Liker kreative aktiviteter

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som au-pair – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i hunder – Liker å trene på treningssenter og jogge litt – Glad i å være ute – Liker å reise

Barnevakt

Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Trener på treningssenter – Har turnet og spilt fotball i flere år og er generelt veldig interessert i sport - God i engelsk – Glad i å reise

Barnevakt

Tekst kommer. 

Foreldrekompetanse gir våre barnevakter kurs i førstehjelp på barn.