Personvernerklæring

 1. Barnepasseren Formidling ANS (også kalt Barnepasseren eller virksomheten) fokuserer på å ivareta og beskytte personvernet til alle som er i kontakt med oss. En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte opplysningene. For å bestille, ta i bruk våre tjenester eller være barnevakt, må du samtykke til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.
 2. Barnepasseren Formidling ANS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss. Opplysningene behandles i samsvar med til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter, i samsvar med personvernloven, personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs forordning for personvern (GDPR).
 3. Vi bruker personopplysningene for å kunne gjennomføre formidlingen mellom kunde og barnepasser, oppfølging gjennom ulike kanaler, fakturering og øvrig administrasjon av kundeforhold og samarbeidsavtaler.
 4. Personopplysningene gis aktivt av kunden selv eller av barnevakten(e) som er knyttet til kunden. Opplysningene gis gjennom skriftlige og muntlige kanaler, slik som kontaktskjema på nettsiden vår, sosiale medier, sms, e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.
 5. Følgende personopplysninger kan samles inn fra kunder: fullt navn, e-postadresse, telefon, postadresse, navn, relasjon og telefon til ekstra kontaktperson(er), adresse for barnepass, barnevaktbehov til ulike tider, hvor de har hørt om oss, erfaring med bruk av barnevakt, fakta om barnet/barna (slik som navn, alder, kjønn, språk, sykdom, spesielle vansker, hensyn som må tas og eventuelt andre opplysninger kunden aktivt har gitt), fakta om hjem/husstand/familie (slik som husdyr, språk, foreldreansvar, andre beboere og andre opplysninger kunden aktivt har gitt), datoer for kontakt, hvilke barnevakter kunden til enhver tid har brukt, samt eventuelle tilbakemeldinger fra kunde(r) og barnevakt(er) som er relatert til barnepassoppdraget.
 6. Følgende personopplysninger kan samles inn fra barnevakter: fullt navn, e-postadresse, telefon, postadresse, bostedsadresse, hjemsted, fødselsdato, facebookkonto, navn, relasjon og telefon til pårørende, hvem de evt. har blitt vervet av, førerkort og framkomstmuligheter, arbeidskapasitet, jobb og skole, fritidsaktiviteter, hva de liker å aktivisere barna med, erfaring med barnevakt og annen relevant erfaring, navn, relasjon og telefon til referansepersoner, utdannelse og relevante kurs, informasjon gitt i attester, vitnemål og kursbevis, sykdom og hensyn som må tas, røykevaner, kontakt med dyr, språkkunnskap, førstehjelpskunnskap, kompetanse innen musikk, sport, kreativitet, fritidsinteresser, frivillig engasjement. Det tas bilde av barnevakten, som brukes på nettside, sosiale medier og til kundekontakt. Vi samler også inn informasjon gjennom tilbakemeldinger fra kunde(r) og barnevakt(er) som er relatert til barnepassoppdraget.
 7. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, enten direkte til Barnepasseren eller indirekte gjennom kunder eller barnevakter. Dersom det imidlertid ikke oppgis tilstrekkelig med informasjon for å kunne utføre barnepasset på en trygg måte, kan vi ikke effektuere bestilling og levere tjenesten.
 8. Vi vil ikke utlevere personopplysninger nevnt i pkt. 5 og pkt. 6 til tredjepart, unntatt til barnevakter, kunder, regnskapsfører, inkassobyrå, databehandler og nettsideleverandør. Unntak gjelder også utlevering med hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov, pålegg fra domstol eller annen myndighet. Når Barnepasseren gir personopplysninger til tredjepart, sikrer vi at de oppfyller våre krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Barnevaktene skriver under på en erklæring om at opplysningene de får utdelt behandles konfidensielt. Våre øvrige uavhengige samarbeidspartnere har sine egne personvernerklæringer.
 9. Personopplysningene oppbevares hovedsakelig i et digitalt passordbeskyttet kundebehandlingsprogram levert av en databehandler som har dokumenterte rutiner for behandling av personopplysninger. Opplysningene er registrert i Barnepasserens digitale kundebehandlingsprogram. Noen personopplysninger oppbevares også digitalt i virksomhetens Officeprogram på passordbeskyttede pc-er, samt på virksomhetens passordbeskyttede mobiltelefoner. Noen opplysninger kan også oppbevares midlertidig på papir. Opplysningene slettes når de ikke lenger er formålstjenlig eller når samtykket til oppbevaring er trukket tilbake.
 10. Du har rett til å se, endre eller slette dine personlige data. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket til databehandlingen eller motsette deg behandlingen av dine personlige data. Du kan sende Barnepasseren en forespørsel om å gi deg all den personlige informasjonen vi har om deg og din husstand, trekke tilbake ditt samtykke om oppbevaring av personlige data, og be om endring eller sletting av dine personlige opplysninger.
 11. Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på via e-post post@barnepasseren.no