Om Barnepasseren


Barnepasseren ble stiftet i 1999.
Da vi inngikk en avtale med Fylkesarbeidskontoret i Oslo og Akershus (som det den gang het) om formidling av arbeidskraft innen barnepass. Vi ordner barnevakt til privatpersoner, hotellgjester, bedrifter og andre som har et barnepassbehov i Oslo og omegn. Vårt spesialfelt er barnevaktservice, og vi legger vekt på å være engasjert, tilgjengelig og hjelpsom. Videre er vi opptatt av at barnepass foregår i ryddige og trygge former, både for foreldre, barn og barnepassere.

Vi som er tiknyttet Barnepasseren har mange års bakgrunn i arbeid med barn, barnepassere og foreldre. Vi har jobbet som eiere, styrere og pedagogiske ledere i barnehager, på aks, og på flere pedagogiske fagsentre. Utdannelsen vår ligger innen feltene pedagogikk, service og personalledelse. I løpet av alle de år med foreldrekontakt merket vi oss et utbredt behov for et trygt og seriøst alternativ innen barnepass, derfor ble Barnepasseren etablert.

Per H Brevikås er daglig leder og har tidligere vært barnehageeier, styrer og leder i barnehage. Han har utdannelse innen service -og personalledelse, og erfaring fra pedagogiske fagsentre i tillegg til barnehage.

Bodil Bratbakk har lang erfaring innen kundebehandling og det meste innen barnepass. Hun har vært daglig leder og eier av barnehage, og har jobbet med barnepass både i privat og offentlig sektor. I tillegg er hun utdannet bibliotekar,

Håkon A Larsen har også erfaring fra pedagogiske fagsentre. Han har vært styrer og pedagogisk leder i flere barnehager og veileder i familie-barnehager. Han er utdannet førskolelærer.

Barnepasserne er alle over 18 år og de fleste av dem tar jobb som barnevakt ved siden av studier eller annen jobb. Alle har erfaring med barnepass fra tidligere.