Ekstratjeneste
Denne tjenesten er ment som en ekstratjeneste for de som ikke kan få tilbud om godkjent barnevakt direkte gjennom oss. Vi har ingen kontroll, kjennskap til eller ansvar for hvem som kontakter hverandre gjennom ekstern annonsering. De som tar kontakt representerer aldri oss, og vi vet ingenting om hvem de er. Du vil trolig få mange henvendelser, men det blir din oppgave å sortere og vurdere henvendelsene og tilbudene du får.