Vi anbefaler

Nedenfor finner du noen utvalgte linker til nyttige nettsteder for deg som har ansvar for barn.

OFFENTLIGE

Giftinformasjonen Det nasjonale rådgivnings- og kompetansesenteret vedr akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Folkehelseinstituttet Nasjonalt folkehelseinstitutt gir råd og hjelp til myndigheiter, helseteneste, rettsapparat, påtalemyndigheit, politikarar, media og publikum.

Barneombudet Disse nettsidene skal gi informasjon hvem Barneombudet er og hvilken rolle dette kontoret har i forhold til barn og unge i Norge.

Norge.no En offentlig portal til offentlige tjenester og informasjon.

UDI: Au pair Informason fra UDI om arbeidstillatelse for au-pair i Norge.

Kunnskapsdepartementet Alltid oppdatert info om barnehage m.m.

LAG OG FORENINGER

Tvillingforeldreforeningen Organisasjon for foreldre med barn født ved flerbarnsfødsel.

Foreningen 2 foreldre Ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem.

Anonyme foreldre av mobbeofre Gir bistand til mobbeofre og deres foresatte i skolesammenheng.

Ammehjelpen Gjennom mor-til-mor-kontakt gis gratis råd og støtte til ammende mødre.

Voksne for barn Voksne for barn Arbeider for barns interesser og behov relatert til psykisk helse.

Prematurforeningen Hjelp, støtte og informasjon til foreldre med for tidlig fødte/premature barn.

Pedagogisk forum Hovedsaklig for barnehagefolk, men interessant for flere.

SAMARBEIDSPARTNERE

Foreldrekompetanse Kurs og kompetansetilbud tilbud til foreldre og andre.