Barnepasseren har mange erfarne barnevakter. De deler gjerne av sin erfaring med oss og alle lesere av vwww.barnepasseren.no. Vi har stilt 3 av dem 3 spørsmål:

Hvorfor jobber du som barnevakt? Hva opplever du som den hyppigste årsaken til at foreldre bruker barnevakt? Hva er ditt beste tips til foreldre som skal bruke barnevakt for første gang? Les mer...

Barnepasseren har kun godkjente, erfarne, kvalifiserte og motiverte barnevakter.

Felles for alle er interesse for barn, erfaring med barn og at de ønsker å bruke litt av sin arbeidskapasitet til barnepass. Vi har tatt en kort prat med to av våre godkjente og profesjonelle barnevakter, og spurt dem om å svare på fire enkle spørsmål. Les mer...