To kjappe intervjuer


Selv om Barnepasseren kun har godkjente, erfarne, kvalifiserte og motiverte barnevakter, har vi et variert spekter av forskjellige barnevakter med de fellestrekk at alle er interesserte i barn, har erfaring med barn og ønsker å bruke litt av sin arbeidskapasitet til barnepass. Vi har tatt en kort prat med to av våre godkjente og profesjonelle barnevakter, og spurt dem om å svare på fire enkle spørsmål.

Barnevakt

Marit (23) går hun siste året på førskolelærerutdannelsen. Hun har pr i dag forbindelse med 11 familier som har et barnevaktabonnement. Siden hun begynte i november 08 har hun hatt 15 faste og sporadiske oppdrag, både for private familier, på arrangement og i barnehage.

Hva synes du er fordelen med å jobbe som profesjonell barnevakt gjennom et byrå? Å jobbe gjennom et byrå gjør det er lettere å komme i forbindelse med familier som trenger barnevakt. Og jeg synes det blir på et mer seriøst nivå, man får mer oppfølging enn om man hadde jobbet som barnevakt på egen hånd. De i Barnepasseren er veldig flinke til å minne barnevaktene på hvordan man skal opptre for å gjøre en god og profesjonell jobb, man går barnevaktkurs og man kan gå førstehjelpskurs. Alt dette gjør at jeg føler jeg kan utføre en bedre jobb som barnevakt.

Hva setter du mest pris på når det gjelder arbeidet og kontakten med barna? Jeg er glad i å jobbe med barn, og jobben som barnevakt er relevant til utdannelsen jeg tar. Jeg liker når jeg får mulighet til å følge opp barna over tid og ser dem i hjemmemiljø, ikke bare i barnehage og skole. Det er givende når jeg kan merke forandringer fra en dag til en annen. De barna jeg utvikler en tett relasjon til, blir så glade når jeg kommer tilbake. Det synes jeg er koselig.

 Hva setter du mest pris på når det gjelder samarbeidet med foreldrene? Jeg synes det er positivt å få så god kontakt med så mange forskjellige familier. På en måte blir jeg litt personlig involvert i deres dagligliv, og når jeg har vært borte fra dem en stund merker jeg at jeg savner dem.

Hva er ditt beste råd til foreldre som bruker barnevakt? Bruke sjekklisten godt og gi masse informasjon slik at barnevakten føler seg trygg. Da blir foreldrene også mer trygg på at jeg som barnevakt vet det jeg trenger å vite. Og så er det viktig at foreldrene er avslappet og viser ovenfor barnet at dette er 100 % greit. Da synes barna det er gøy og positivt å ha barnevakt.

Barnevakt

Oda (21) har vært barnevakt gjennom Barnepasseren siden mai 09. Til daglig går hun allmennfaglig påbygging på videregående skole. Hun har pr i dag forbindelse med 9 familier som har et barnevaktabonnement. Hun har vært hos til sammen 13 familier og barnehager. 

Hva synes du er fordelen med å jobbe som profesjonell barnevakt gjennom et byrå? Når jeg er ute på oppdrag, gir det meg en ekstra trygghet når Barnepasseren vet litt om hvem jeg er hos. Det er en fordel å ha et støtteapparat i ryggen som kan veilede og gi råd hvis noe uforutsett eller vanskelig dukker opp. Jeg føler at Barnepasseren har godt rykte og jeg merker at foreldre føler seg tryggere og blir mer positivt innstilt til meg som barnevakt når jeg sier at jeg kommer fra Barnepasseren. 

Hva setter du mest pris på når det gjelder arbeidet og kontakten med barna? Å, det er jo egentlig alt! Det er blant annet ærligheten, spontaniteten og gleden barna har. Ja, jeg setter pris på alt.

Hva setter du mest pris på når det gjelder samarbeidet med foreldrene? Jeg setter pris på at de tar seg tid til god kommunikasjon, det gjør jobben mye enklere for meg.

Hva er ditt beste råd til foreldre som bruker barnevakt? Spør, spør, spør! De må spørre om alt de lurer på, spørre og grave til de føler seg trygg på barnevakten. Det er viktig at de kan vise barna at de er trygge på meg. Når foreldrene blir trygge på meg, viser de også barna at de stoler på meg. Samt at det er positivt for meg at de vet alt de ønsker å vite, da føler også jeg meg tryggere på at jeg er den rette for dem, at de vil ha meg som barnevakt.