Du kan finne barnevakt hvor som helst på nettet gjennom ulike nettportaler, sosiale medier og andre annonseringskanaler. Men husk at de fleste av disse verken er kontrollert eller kvalitetssikret. Hos oss blir alle barnevakter godkjent gjennom grundige prosedyrer, de blir personlig intervjuet og tett fulgt opp. 
 

Barnevakt

Er student på Bibelskole - Jobbet som barnepike i flere år hos forskjellige familier - Har vært utplassert i barnehage i perioder - Glad i musikk og sang og er medlem i et gospelkor - Liker å være aktiv og holde seg i aktivitet.

Barnevakt

Har heltidsjobb- Jobbet som barnevakt – Jobbet som dagmamma – Jobbet i barnehage – Jobbet som avlaster - Liker praktisk arbeid – Reise – Liker å lese bøker – Glad i å gå turer i by og mark

Barnevakt

Studerer for å bli barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser - Liker dyr – Glad i uteaktiviteter – Høre på musikk – Være sosial

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet med privat barnepass - Glad i formingsaktiviteter – Liker å trene – Glad i å være sosial sammen med venner

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet mye som privat barnevakt - Er interessert i trening og sunn livsstil – Glad i å reise – Liker å være sosial

Barnevakt

Student – Jobbet mye som privat barnepasser regelmessig hos flere familier - Liker sang og pianospilling – Glad i å bake – Liker å lese bøker – Glad i scrapbooking

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Trener på treningssenter – Har turnet og spilt fotball i flere år og er generelt veldig interessert i sport - God i engelsk – Glad i å reise

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnevakt hos flere familier - God i å tegne – Flink i data og 3 D grafikk – Liker å lese – Glad i dyr

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet mye som barnevakt privat regelmessig over flere år - Glad i hunder – Liker å  gå tur i skog og mark – Glad i å reise til andre land

Barnevakt

Er sykepleier student på HiOA - Jobbet i i barnehage i flere år - Utdannet barne- og ungdomsarbeider - Er en aktiv jente som liker å holde seg i fysisk god form med blant annet håndball.

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt – Har drevet med frivillig arbeid med barn - Kan spille gitar – Aktiv i Røde Kors- Er kulturinteressert – Liker å lese bøker – Glad i matlaging og baking

Barnevakt

Student - Jobbet som dagmamma – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Liker å være ute i naturen - Glad i å lage mat -  Liker å bake – Kan flere språk

Barnevakt

Jobbet som mye som privat barnepasser hos flere familier – Jobbet med barnepass på treningssenter – Vært leder på sommerleir - Glad i å tegne og male- Glad i interiør- Liker å synge og er med i kor – Glad i språk og reise - Står på snowboard

Barnevakt

Student – Jobbet i barnehage – Jobbet i SFO – Jobbet som privat barnevakt - Elsker sang og musikk - Er i et sangkor- Liker kortlaging og scrapping

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet en del som privat barnepasser - Liker å spille tennis – Liker å danse – Spiller litt gitar – Glad i språk – Opptatt av kunst og kultur

Barnevakt

Studerer for å bli barnehagelærer – Jobbet som dagmamma – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt - Synger i kor – Glad i volleyball og håndball – Liker å være med venner og være sosial

Barnevakt

Student – Jobbet barnehage – Jobbet som privat barnepasser - Glad i å svømme - Kunnskap innenfor fotball – God i engelsk – Glad i dyr – Har reist en del

Barnevakt

Heltidsjobb – Jobbet som au-pair – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i hunder – Liker å trene på treningssenter og jogge litt – Glad i å være ute – Liker å reise

Barnevakt

Tekst kommer

Barnevakt

Studerer for å bli barnehagelærer - Har vært utplassert i barnehage i perioder - Har jobbet på et asylmottak med oppfølging av barn og unge - Har flere verv på HiOA - Spiller håndball og har drevet med cheerleading - Holder seg også aktiv med styrketrening

Barnevakt

Jobbet som dagmamma i mange år – Jobbet som barnevakt privat hos mange familier – Vært tilsynsfører - Lager keramikk – Liker å male – Glad i fisketurer – Liker sosiale aktiviteter

Barnevakt

Student – Jobbet som privat barnepasser regelmessig og jevnlig hos mange familier - Opptatt av miljø og naturressurser – Samfunnsbevisst og engasjert – Liker fysisk aktivitet slik som skigåing og fjellturer

Barnevakt

Studerer for å bli grunnskolelærer – Jobbet i skole – Jobbet i barnehage – Jobbet som privat barnevakt - Liker å være i aktivitet og har spilt både fotball og håndball – Liker en god bok

Barnevakt

Utdannet barnepleier – Jobbet i barnehage – Jobbet som støttekontakt – Jobbet som privat barnevakt - Glad i å reise - Være med barnebarn – Samfunnsengasjert – Liker smykkedesign – Glad i hagearbeid

Barnevakt

Utdannet barnehagelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat – Liker å drive på med smykkelaging – Lager Origami – Glad i film

Barnevakt

Studerer for å bli grunnskolelærer – Jobbet i barnehage – Jobbet som barnevakt privat - Glad i musikk - Spiller litt piano, fiolin og gitar – Glad i å gå på konserter - Liker kreative aktiviteter

Barnevakt

Student – Jobbet mye som privat barnevakt hos mange familier i flere år - Danser mye og er glad i musikk.og korsang – Teater og skuespill - Spiller piano – Liker å lese litteratur

Barnevakt

Student – Jobbet i flere barnehager – Jobbet som privat barnepasser hos flere familier - Kan flere språk –Drevet med cheerleading – Trene på helsestudio – Liker å oppleve ulike kulturerDin melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Foreldrekompetanse gir våre barnevakter kurs i førstehjelp på barn.